Nota legal

MONTANYÀ HOTEL & LODGE

Montanyà Hotel & Lodge - Separador 2

MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A.
NIF: A-08941221
Domicili social: Urbanització El Montanyà – conjunt residencial torre1 · 08553 · Seva (BARCELONA)

MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A. informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web es tractaran d’acord amb les exigències establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, respectant absolutament els drets dels titulars de les dades.
Les dades recollides mitjançant aquests formularis s’utilitzaran per gestionar els serveis sol·licitats pels titulars i per ocupar-nos, si cal, de les vostres peticions d’informació.
Amb aquestes finalitats s’incorporaran als arxius de MONTANYÀ HOTEL & LODGE i es tractaran en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas se cediran a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió de formularis de MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A., entenem que tenim el consentiment del remitent per fer-li arribar informació comercial dels nostres serveis. MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A. informa que, per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, els titulars de les dades es poden adreçar a: “MONTANYÀ HOTEL & LODGE” MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A.
Urbanització El Montanyà, conjunt residencial torre1, 08553, Seva, BARCELONA – reservations@montanyahotel.com.
La informació que conté aquest web és la vigent a la data de la seva última actualització i s’ha de considerar com informació introductòria per a l’usuari relativa a serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.
L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic fent clic en l’enllaç “Contacte”, inclòs a la pàgina principal. MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A. podrà modificar en qualsevol moment els termes d’aquesta Nota Legal publicant-ne en aquest web la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.
Qualsevol informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini d’aquest web, como ara la recopilació mateixa d’informació, el disseny gràfic, les imatges, el codi font, les marques, els noms comercials i les denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A. o de tercers.

Reservar